کلید توسعه شهری ارومیه در دستان کیست؟/ پیمان پاکمهر

کلید توسعه شهری ارومیه در دستان کیست؟/ پیمان پاکمهر

از شهر نقل و بیدمشک، خبرهای خوبی به گوش مردم و پایتخت نشینان نمی رسد. شهروندان ارومیه ای منتظر نشستن شاهین شاهی بر دوش مردی هستند که قرار است کلید عمارت را به او به ارمغان بیاورد.افکار سنجی میدانی محدود از گروه های مرجع، جامعه رسانه ای، شهروندان، بزرگان صنعت…