پانترکیسم و کمونیسم دو تجربه تاریخی؛ انتقال میراث ایدئولوژی

پانترکیسم و کمونیسم دو تجربه تاریخی؛ انتقال میراث ایدئولوژی

مجددا روسیه را احیا کردند و 70 سال عملا نیمی از جهان را زیر نفوذ ایدئولوژی خود بردند و ویترینی از یک سبک زندگی جدید و غیر غربی را برای جهانیان به نمایش درآوردند. اما پاشاهای ترک که وارث عثمانی بودند، جمهوری جدیدی پی ریختند که برخلاف همسایه قدرتمند سرخ…