صابر رستمخانلی: تحریک آذری ها به حرکت مسلحانه

صابر رستمخانلی: تحریک آذری ها به حرکت مسلحانه

نقل از پايگاه اينترنتي «آخار»، صابر رستمخانلي در گفتگويي که واحد مطبوعاتي باند داک آن را در اختيار رسانه هاي باکو قرار داد، گفت :« فعاليت داک در زمينه آذربايجان جنوبي به قدر کافي نيست. بسياري از خلق هايي که در ايران سرنوشتي شبيه ما دارند، مسلح شده اند و…