صالح مسلم:سقوط اسد برای جهان فاجعه بار است

سوریه (PYD) در اظهاراتی اعلام کرد: در حال حاضر در سوریه جایگزینی وجود ندارد که بتواند جای بشار اسد، رئیس جمهور دولت مرکزی سوریه را بگیرد. هیچ آلترناتیوی وجود ندارد که مورد قبول ما برای اداره سوریه باشد. اگر بشار اسد از جانب گروه هایی مانند دولت اسلامی عراق و…