پان ترکیسم و تاثیرپذیری از حزب بعث

پان ترکیسم و تاثیرپذیری از حزب بعث

دستگاه تبلیغاتی حزب بعث عراق از گذشته اعتقاد داشت که ایران و اسرائیل روابط پنهانی مستحکمی با یکدیگر دارند. از نظر بعثی ها، ایرانی‌ها و یهودی‌ها باید نابود می شدند. این تبلیغات در طول جنگ تحمیلی گسترش پیدا کرد و علاوه بر مطبوعات به کتب درسی عراق وارد شد. از…

سهم صدام در ایجاد حرکت قومی آذربایجان/ محمدتقی زهتابی و همکاری با بعث+سند

سهم صدام در ایجاد حرکت قومی آذربایجان/ محمدتقی زهتابی و همکاری با بعث+سند

نویسنده کتاب ایران تورکلری نین اسکی تاریخی (تاریخ دیرین ترکان ایران) سالها در خدمت حزب بعث صدام حسین بوده است. به گزارش وب سایت خبری – تحلیلی آذریها محمد تقی زهتابی که برای نخستین بار طی کتابی ادعا کرد آذربایجانی ها «ترک» و ترک های «سومری» هستند، سالها تحت تاثیر…

محمدتقی زهتابی و همکاری با حزب بعث+سند

محمدتقی زهتابی و همکاری با حزب بعث+سند

نویسنده کتاب ایران تورکلری‌نین اسکی تاریخی (تاریخ دیرین ترکان ایران) سالها در خدمت حزب بعث صدام حسین بوده است. به گزارش وب سایت خبری – تحلیلی آذریها محمد تقی زهتابی که برای نخستین بار طی کتابی ادعا کرد آذربایجانی ها «ترک» و ترک های «سومری» هستند، سالها تحت تاثیر گفتمان حزب…

طارق عزیز چهره‌ای متفاوت در حلقه یاران صدام

طارق عزیز چهره‌ای متفاوت در حلقه یاران صدام

می‌شد، منفجر کرده‌اند.اما در واپسین سال‌های عمر در زندان اذعان کرد که اعتقادی به دین مسیح ندارد و خودش را بیشتر مسلمان می‌داند تا مسیحی. گفت علت اینکه رسما تغییر دین نداده هم این بوده که یک بار صدام حسین گفته بوده اگر او مسلمان بود، حتما نخست وزیرش می‌کرد…