پناهندگی خبرنگار تالش تبار جمهوری باکو به ارمنستان

پناهندگی خبرنگار تالش تبار جمهوری باکو به ارمنستان

به گزارش آذریها  شاهین میرزویف ، خبرنگار نشریه  صدای تالش (تاشی صدو)  و عضو شورای فرهنگ تالشی و «جنبش آزادیبخش تالش» ، به دلیل سرکوب اقلیت های ملی توسط رژم باکو ، ناگزیر شده است از جمهوری باکو را ترک کرده و به همراه خانواده خود ، وارد ارمنستان شود…