چرا صندوق های «صدقه» الکترونیکی نمی شوند؟ آیا تبریز پیشگام خواهد شد؟

چرا صندوق های «صدقه» الکترونیکی نمی شوند؟ آیا تبریز پیشگام خواهد شد؟

چرا صندوق های «صدقه» الکترونیکی نمی شوند؟ این سوالی است که برخی از شهروندان و کارشناسان می پرسند و با جمع آوری برخی از صندوق های صدقات از سطح شهر تبریز به موضوع مورد بحث شبکه های اجتماعی این شهر تبدیل شده است.در این میان رخداد تبریز2018 به آرامی بر…