نقدی بر مقاله «اران ولایتی است از آذربایجان»

پس از مطالعه نامه آقای صمد سرداری‏نیا مندرج در شماره 42 مجله مشکوة که نقدی بر بخشهایی از مقاله چاپ شده نگارنده در شماره 40 همان مجلّه تحت عنوان «جمهوری مسلمان‏نشین آذربایجان» بود، درصدد برآمدم جهت تنویر اذهان و افکار خوانندگان عزیز بویژه محققان بی‏غرض نکته‏ها و مطالب جدیدی را…