درگذشت مهندس تقی توکلی، صنعتگر بزرگ تبریزی

درگذشت مهندس تقی توکلی، صنعتگر بزرگ تبریزی

مهندس تقی توکلی، مدیر عامل کبریت توکلی، معمار صنایع تبریز و کرمان و از میهن دوستان شناخته شده تبریزی،با قلبی سرشار از عشق به ایران جان به جان آفرین تسلیم کرد. زنده یاد توکلی آخرین مصاحبه خود را با ماهنامه اقتصادی کارخانه دار انجام داده و در آن به جزئیات…