ضیاءهاشمی گزینه جدی تصدی وزارت علوم

ضیاءهاشمی گزینه جدی تصدی وزارت علوم

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، در حالی که پست وزارت علوم هنوز خالی از وزیر است و حسن روحانی فعلا برای این پست کسی را معرفی نکرده است، شنیده ها و قرینه های حکایت از واگذاری این پست به دکترضیاهاشمی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران دارد. ضیاءهاشمی که…