طارق عزیز چهره‌ای متفاوت در حلقه یاران صدام

طارق عزیز چهره‌ای متفاوت در حلقه یاران صدام

می‌شد، منفجر کرده‌اند.اما در واپسین سال‌های عمر در زندان اذعان کرد که اعتقادی به دین مسیح ندارد و خودش را بیشتر مسلمان می‌داند تا مسیحی. گفت علت اینکه رسما تغییر دین نداده هم این بوده که یک بار صدام حسین گفته بوده اگر او مسلمان بود، حتما نخست وزیرش می‌کرد…