پنج سال حبس برای آتش زدن پرچم ایران

پنج سال حبس برای آتش زدن پرچم ایران

دو تن از نفرت پراکنان قومی که قصد داشتند با آتش زدن پرچم مقدس کشورمان در تبریز، نمایشی کودکانه را به منصه ظهور بگذارند هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها دو تن از اشرار به نام های طاها کرمانی و حسین…