بزرگداشت شهدای آتش نشان در ارومیه و حاشیه سازی ناپسند قاضی پور

بزرگداشت شهدای آتش نشان در ارومیه و حاشیه سازی ناپسند قاضی پور

  به گزارش خبرنگار آذری ها از ارومیه ، در حالی که مردم ارومیه در اقدامی تحسین بر انگیز و با حضور پر شور خود با شعارهایی همچون《ایرانم تسلیت》و 《مردم ارومیه در غم آتش نشانان هم وطن》در مقابل ایستگاه آتش نشانی به ابراز همدردی با خانواده جانباختگان حادثه تهران پرداختند.…