سخنگوی الهام علی اف:آذربایجانی های دنیا، بخشی جدایی ناپذیر از ملت آذربایجان است

سخنگوی الهام علی اف:آذربایجانی های دنیا، بخشی جدایی ناپذیر از ملت آذربایجان است

را بر سر جاي خود بنشاند.به گزارش «آذریها» پايگاه اينترنتي «ريپورت» علي حسن اف در گفتگو با شبکه تلويزيوني دولتي آذ.تي.وي. گفت : « آذربايجاني هاي دنيا، بخشي جدايي ناپذير از ملت آذربايجان است. آنها هم نژادان ما هستند. درست است که شهروندان ساير کشورها هستند و کساني هستند که…