آزادی نفرت پراکن قومی با قرار «کفالت» !؟

آزادی نفرت پراکن قومی با قرار «کفالت» !؟

یکی از اعضای باند تجزیه طلب که در پی تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی و امنیت کشور در پوشش برگزاری تجمع و همایش بازداشت شده بود، از بازداشت موقت آزاد شد. به گزارش آذریها علیرضا فرشی دارای سوء پیشینه کیفری در ارتباط با فعالیت های تجزیه طلبانه در…