سند ویکی لیکس در خصوص دیدار و گفتگوی علی حامد ایمان،با ماموران آمریکایی

سند ویکی لیکس در خصوص دیدار و گفتگوی علی حامد ایمان،با ماموران آمریکایی

1. این سند[1] در خصوص فردی به نام علی حامد ایمان (روزنامه نگار در تبریز) است. او مدیرمسئول نشریات متعدد از جمله روزنامه توقیف شده شمس تبریز، ماهنامه‌های غروب، انجمن و... است. در میان اسناد افشا شده ویکی لیکس سند سرّی ویکی درباره رابطه این وی با مامور آمریکایی بخوانید…