شهردار شهر صهیونیستی عکا باکو را به جنگ با ارمنستان تشویق کرد

شهردار شهر صهیونیستی عکا باکو را به جنگ با ارمنستان تشویق کرد

عکا گفت : « جمهوري آذربايجان کشوري لائيک و فانوس دريايي پيشرفت جهان اسلام است. من بارها تکرار کرده ام که در مناقشه ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان درباره قره باغ کوهستاني ، طرفدار مردم جمهوري آذربايجان هستم. حوادث اخير در اين مناقشه يک بار ديگر نشان داد که جمهوري…