گزارش نشست بررسی زندگی و کارنامه استاد رشید عیوضی در تبریز

گزارش نشست بررسی زندگی و کارنامه استاد رشید عیوضی در تبریز

 ابتدای این مراسم دكتر قره بيگلو، پيشكسوت عرصه فرهنگ و ادب و از ياران ديرين آن مرحوم به عنوان اولین سخنران با تاكيد بر ويژگي هاي علمي دکتر رشید عیوضی افزود: فروتني از صفات بارز استاد بود.وی در ادامه با اشاره به اهميت زبان فارسي، درك رموز آن را مستلزم…