غلامرضا صبری بنیانگذار کمک های «دویست دلاری» درگذشت

غلامرضا صبری بنیانگذار کمک های «دویست دلاری» درگذشت

غلامرضا صبری تبریزی از عناصر پشت پرده جریان تجزیه طلب در سن 85 سالگی در باکو درگذشت. رسانه های باکو نوشتند وی هشتم مارس 2020 در تنهایی و بی کسی در خانه ای در منطقه باغ های لهیش باکو از دنیا رفت. وی در اواخر عمر خود در شرایط فراموش…