خشم و هیاهوی یک زندگی(غلام یحیی)

خشم و هیاهوی یک زندگی(غلام یحیی)

و سپس حزب كمونيست درآمد و در دوره تربيت كادر اين سازمان شركت نمود. وي با فعاليتش در ميان كارگران، به ويژه كارگران ايراني توانست اعتماد سازمانهاي حزبي و دولتي شوروي را جلب نمايد، به طوري كه شهردار صابونچي، مهم ترين بخش نفت خيز باكو، گرديد. دانشيان به گفته خودش…

جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران

جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران

ميانه ايران» است، شامل تجزيه و تحليل موضوع در عصر حاكميت سلسله ساماني، غزنوي، آل ‌بويه، سلجوقي، خوارزمشاهي تا پايان حكوت ايلخانان است. از آنجايي كه در تاريخ ايران دوره اسلامي، سنت به كارگيري بردگان در امور ديواني و نظامي- در ابعاد گسترده- آشكارا به فتوحات اعراب مسلمان و استقرار حكومت…