کشف اقدامات غیراخلاقی و غیرقانونی دستگاه امنیتی باکو/ اخاذی و تله روابط جنسی

کشف اقدامات غیراخلاقی و غیرقانونی دستگاه امنیتی باکو/ اخاذی و تله روابط جنسی

 بازرسي انجام شده از املاک متعلق به الدار محمودوف، وزير پيشين امنيت ملي و عاکف چوداروف، از مقامات عاليرتبه سابق جمهوري باکو ، ويدئوهاي حاوي تصاوير شکنجه قربانيان اين وزارتخانه کشف شده است. در سي دي هاي کشف شده همچنين ويدئوهايي از مجالس عيش و عشرت ، استراحتگاه ها و…