اعتراض عضو شورای شهر تبریز به استخدام‌های غیرقانونی در شهرداری

اعتراض عضو شورای شهر تبریز به استخدام‌های غیرقانونی در شهرداری

به گزارش خبرگزاری «آناج» فرج محمد قلیزاده، حقوقدان و عضو شورای شهر تبریز در نطق پیش از دستور خود در شورای شهر نسبت به استخدام های غیرقانونی در شهرداری تبریز اعتراض کرد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» به نقل از آناج، فرج محمد قلیزاده گفت: « استخدام نیروها…