عذرخواهی رسمی شهرداری ارومیه از خانواده فرهاد پیروت پور

عذرخواهی رسمی شهرداری ارومیه از خانواده فرهاد پیروت پور

گرا و به نیت تهدید امنیت ملی در ورزشگاه مورد توهین قرار گرفته بودند عذرخواهی کرده و تضمین داد که این وقایع دیگر تکرار نخواهد شد.یک سایت محلی به نام «زریان» به نقل از سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی‌ شهرداری ارومیه، ظهر امروز، محمد حضرت پور در دیدار با فرهاد…