نگرانی‌ها از ریاست باکو بر یونسکو

نگرانی‌ها از ریاست باکو بر یونسکو

خبرگزاری رسمی آذرتاج در جمهوری آذربایجان اعلام کرد که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از تلاش این کشور برای کسب سمت دبیرکلی یونسکو حمایت می کند.انتخاب دبیرکل یونسکو تا چند هفته با حضور ده نامزد از کشورهای مختلف برگزار می شود. شایعه حمایت ایران از نامزد جمهوری آذربایجان در حالی…