فیلترینگ شبکه های اجتماعی در ترکیه؛ با حکم دادستانی

فیلترینگ شبکه های اجتماعی در ترکیه؛ با حکم دادستانی

ترکیه یک روز پس از انتشار تصاویر گروگان گیری که منجر به قتل یک دادرس شد، حکم به ممنوعیت انتشار تصاویر مربوط به حادثه داد.حزب عدالت و توسعه در موارد مشابه بنا به دلایلی سیاسی از انتشار اخبار یا تصاویر مربوطه ممانعت کرده است.اردوغان نیز در پی حوادث گزی گفته…