اقدام پرسش برانگیز در المپیک ارامنه و نقض بی طرفی ایران

اقدام پرسش برانگیز در المپیک ارامنه و نقض بی طرفی ایران

هفته گذشته برگزاری بازی های الممیک ارامنه، شاهد استفاده برخی از ورزشکاران ارمنی از پرچم جمهوری خودخوانده قراباغ (آرتاساخ) بود.به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «اذریها» این اقدام واکنش هایی را جمهوی باکو در پی داشته است. گذشته از این که ایران هنوز به صورت رسمی جمهوری قرباغ را به…

نحلیل کاخ سفید از مناقشه قرباغ

حل مناقشه قره باغ افزود حل اين مناقشه وابسته به اراده سياسي روساي باکو و ارمنستان است. کاخ سفيد همچنين براي جلوگيري از احتمال بروز فاجعه ناشي از فرسودگي سد «سرسنگ» که در نزديکي منطقه درگيري جمهوري باکو و ارمنستان قرار دارد، توصيه کرد کارشناسان جمهوري باکو و ارمنستان بطور…