پیشنهاد ایران برای میانجی گری در مناقشه قراباغ/استقبال وزیر خارجه باکو

پیشنهاد ایران برای میانجی گری در مناقشه قراباغ/استقبال وزیر خارجه باکو

 نکات مثبت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران این است که با ۱۵ کشوری که همسایه ایران هستند، صرفنظر از اختلافات آنها رابطه دوستانه دارد گفت: ما رابطه خوبی با جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان داریم. اینکه ما با هر دو کشور رابطه داریم یک امتیازی را برای ما ایجاد کرده…