جمله « قره باغ، خاک جهان اسلام است» از مقام معظم رهبری نیست

جمله « قره باغ، خاک جهان اسلام است» از مقام معظم رهبری نیست

در روزهای اخیر با افزایش تنش نظامی بین ارمنستان و جمهوری باکو عده ای از رسانه های وابسته به حکومت باکو و یا رسانه های ایرانی که عملا در خدمت این حکومت قرار دارند، با انتساب جمله ای ساختگی به رهبری، به جعلی جدید دست زدند. به گزارش وب سایت…