قشر دیندار در باکو بیش از سایر اقشار، هدف دستگیری و زندان

اتحاديه روشنفکران و عضو شوراي هماهنگي شوراي ملي جمهوري آذربايجان گفت : « در اين اواخر حملات به قشر ديندار مردم جمهوري آذربايجان نه تنها کاهش نيافته ، بلکه افزايش هم يافته است. اين قشر با بي عدالتي بيشتري مواجه مي شود. علت اين مساله قابل درک نيست. شايد (مقامات…