بیگی: سناریوی ایرانستان نقشه قدیمی تئوری پردازان CIA و MI۶است

بیگی: سناریوی ایرانستان نقشه قدیمی تئوری پردازان CIA و MI۶است

قانون: مردم آذري‌زبان تبريز همواره پشت آرمان‌هاي اين نظام ايستاده‌اند و سعي مي‌كنند تا يكپارچگي خود را براي تعالي نام ايران و ايراني حفظ كنند؛ رويكردي كه بي‌شك برگرفته از ريشه اصيل اين عزيزان است.  آن‌ها همواره كوشيده‌اند تا كم وكاستي‌ها عاملي براي دلسردي‌شان نشود و از غيرت آذري خود…