مردم و مسیولین در سانحه قطار تبریز- مشهد/پیمان پاکمهر

مردم و مسیولین در سانحه قطار تبریز- مشهد/پیمان پاکمهر

حادثه تلخ و فاجعه بار قطار تبریز- مشهد در روز پنجشنبه 4 آذر 1395 دل همه را به درد آورد. برای مردم و مسیولان فرض است که جهت جلوگیری از تکرار یا کاهش حوادث مشابه ناشی از بی کفایتی ها برخی از موارد را به انجام برسانند چرا که این…