مخاطرات ترکتازی در قفقاز/برهان حشمتی

مخاطرات ترکتازی در قفقاز/برهان حشمتی

    طی هفته های اخیر، طرفداران نفوذ ترکیه در جمهوری آذربایجان تراز گفتمان خود را قدری ارتقاء داده، در سطح وسیعی اقدام به تولید محتوای مکتوب و تصویری برای زمینه سازی حضور نظامی ترکیه در جمهوری آذربایجان کردند. هدف از تولید این محتواهای مکتوب و تصویری ، آماده سازی…