دروغ پردازی گوناز در خصوص باورهای علویان ترکیه

دروغ پردازی گوناز در خصوص باورهای علویان ترکیه

شبکه تلویزیونی گوناز با انتشار گزارشی کذب مدعی شد، علویان ترکیه به هنگام عبادت در جم خانه ها از مشروبات الکی استفاده می کنند. به گزارش وب سایت خبری – تحلیلی آذریها در نوشته آمده است: « عبادتخانه های علوی ها یکی از مهمترین میراث معنوی بشر هستند که در…