دستگیری و انهدام گروه مجازی وابسته به ارتجاع قومی

دستگیری و انهدام گروه مجازی وابسته به ارتجاع قومی

کانال تلگرامی یک گروه مرتجع و بیگانه گرا توسط نیروهای سایبری کشف و منحل شد. به گزارش وب سایت آذریها این باند با نام "طیف مستقل" بیستر از یکسال با درج اخبار دروغ و تحریک آمیز، آرامش روانی شهروندان را سلب کرده و مرتکب جرایم عمومی شده بود و به…

دو اشتباه فاحش قومگرایان/ در نقد زهتابی

دو اشتباه فاحش قومگرایان/ در نقد زهتابی

داشته ام و سپس حتی بعد از آنکه از کار دانشگاهی به کار رسانه ای گذشتم در جنب کار روزمره هیچ وقت از خواندن و نوشتن و تحقیق در مورد زبان و ادبیات و تاریخ دست نکشیدم. اما باید اعتراف کنم که تا کنون نمیدانستم انگیزه اصلی بعضی از هوطنان…