اتحاد قومیت گرایان و برخی اصولگرایان علیه علی یونسی

اتحاد قومیت گرایان و برخی اصولگرایان علیه علی یونسی

اظهارات علی یونسی در خصوص ایران فرهنگی در دایره المعارف بزرگ اسلامی، تنها به دست عربستان و قطر بهانه نداد. بلکه برخی از جریانهای مرتجع و فرصت طلب داخلی را نیز تشویق کرد تا علیه منافع ملی موضع گیری کنند. به گزارش آذریها این صف بندی به ائتلاف تندروهای داخلی…