چینش قومی کرانه‌های قفقازی دریای مازندران/مهدی حسینی

چینش قومی کرانه‌های قفقازی دریای مازندران/مهدی حسینی

    مازندران در شرق و البته استپ‌های دریای سیاه در شمال و سواحل دریای سیاه در مغرب، در بستر تاریخ، نواحی مناسبی برای کشت و زرع و البته رشد تمدن بوده‌اند. ارتفاعات صعب‌العبور آن نیز مأمن مناسبی برای اقوامی محسوب می‌شده که به هر دلیل، زندگی مشقت‌بار کوهستان را…