اعتراض اصلاح طلبان تبریز به همایش ضدایرانی لیست امید

اعتراض اصلاح طلبان تبریز به همایش ضدایرانی لیست امید

برخورد شورای مرکزی اصلاح طلبان تهران با برگزار کنندگان این همایش شده اند.به نام الله ناظر باطن هاعکس پاره کن های دکتر خاتمی حال در لباس منافق طرفدار اصلاحات شده اند ما طرفداران اصلاحات با دلی پر درد و غم امروز در تبریز دیار میر دلها و ... بغض در…

اختلاف های درون گروهی قوم گرایان

اختلاف های درون گروهی قوم گرایان

گوناگون توسط قوم گريان نمود پيدا کرده است تعاريفي که اين تشکل هاي (گاه با اعضايي چند نفره)از اهداف خود ارائه مي نمايند به حدي متفاوت با يکديگر بوده که سبب جدايي انکار ناپذيري ميان آنان گشته و موجبات بروز اختلافات عميق و حتي مجادلات شديدي را ميان آنان فراهم…