لغو روادید با گرجستان و ارمنستان

لغو روادید با گرجستان و ارمنستان

    در راستای تعاملات اجتماعی، سیاسی و گردشگری بیشتر با کشورهای حوزه ماوراءقفقاز، نظام بدون روادید بین کشورهای این حوزه و ایران اجرا شد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذری‌ها» در هفته ای که گذشت موضوع لغو ویزای سفر به گرجستان و ارمنستان در صدر اخبار قرار داشت.…