جمهوری آذربایجان دو دهه تلاش برای ملّت سازی

از همان بدو تشکیل جمهوری آذربایجان  در شمال ارس ( قفقاز جنوبی) که تا یکصد و اندی سال اخیر جزو سرزمین های  ایران  به شمار می رفت شاهد بعضی رفتارهای ناشایست دولتمردان بادکوبه که به نوعی دهن کجی به رعایت حسن همجواری در عرف دیپلماتیک تعبیر می شود، هستیم ؛…