هم صدایی علیه نام جعلی در لیگ فوتبال امارات

هم صدایی علیه نام جعلی در لیگ فوتبال امارات

تقابل با ایران و نفی حقایق تاریخی بهره می‌برند و آنچه تحت‌عنوان تعامل با آنها مطرح می‌شود، نوعی توجیه به‌شمار می‌رود.وقتی رییس یک دولت باافتخار اعلام کند برای نخستین‌بار پس از انقلاب در سطح رییس‌جمهور، به این کشور سفر کرده یا در یکی دیگر از کشورهای عربی در زیر تابلوی…