حکومت باکو، خبرگزاری «آپا» را به خاطر ارمنستان تعطیل کرد!

حکومت باکو، خبرگزاری «آپا» را به خاطر ارمنستان تعطیل کرد!

بزرگ‌ترین خبرگزاری نیمه رسمی جمهوری باکو،به دلیل انتشار جمله ای تحریف آمیز از الهام علی اف که ممکن بود به معنی نقض حاکمیت جمهوری ارمنستان و تهدید موجودیت آن تلقی شود، از سوی دولت و سرویس امنیتی این کشور تعطیل شد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» «آپا» به…