اردوغان: باکو باید 20 تا30 میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه منتقل کند

ترکيه در پاسخ به سوال يک دانشجوي تبعه جمهوري باکو گفت :‌« هم اکنون ترکيه از جمهوري آذربايجان سالانه شش تا هفت ميليارد مترمکعب گاز خريداري مي کند. اما، اين مقدار براي ترکيه کافي نيست .» اردوغان گفت :‌« ما فعاليت در مورد طرح احداث خط لوله گازي تاناپ را…