شکل‌گیری مثلث ضدایرانی باکو-تل‌آویو-آنکارا

شکل‌گیری مثلث ضدایرانی باکو-تل‌آویو-آنکارا

پایگاه تحلیلی ترکی‌سکوپ با انتشار مقاله‌ای به قلم یک فعال باکویی به نام روسیف رشیدف که مدیر اندیشکده‌ای موسوم به مرکز توپچی‌باشیف واقع در باکو است، به روابط گرم و رو به گسترش اسرائیل، باکو و ترکیه پرداخته است. اگرچه این مقاله مانند اغلب نوشته‌جات منتشره در باکو و توسط…