نظریه استعمار داخلی و توسعه ناموزون در تحلیل منازعات قومی

نظریه استعمار داخلی و توسعه ناموزون در تحلیل منازعات قومی

پژوهشگران و انديشمندان رشته‌هاي مختلف علوم اجتماعي از منظر خاص خويش سعي در تحليل و تبيين اين درگيري‌ها داشته‌اند. دست‌اندركاران رشتة اقتصادي سياسي نيز در جهت درك چرايي بروز اين بحران‌ها نظريات گوناگوني از جمله نظرية «استعمار داخلي»، نظرية «توسعة ناموزون و نابرابري‌هاي منطقه‌اي»، نظرية «گزينش عقلاني» و ‌نظرية «مركز…

گزارش نشست نقد کتاب« بنیادهای هویت ملی ایران »

گزارش نشست نقد کتاب« بنیادهای هویت ملی ایران »

بنیادهای هویت ملی ایران » اثر دکتر حمید احمدی که از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده‌ است با حضور جمع کثیری از علاقمندان ، در دفتر جدید انجمن علوم سیاسی ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفت . این نشست با حضور…