بازنمایی کارتوگرافیک داعش؛ داعش و پیگیری اهداف در قالب نقشه‌های جغرافیایی

بازنمایی کارتوگرافیک داعش؛ داعش و پیگیری اهداف در قالب نقشه‌های جغرافیایی

کوچک‌سازی و از همه مهم‌تر، برساخت واقعیت، خیلی زود مورد توجه جست‌وجوگران قدرت قرار گرفت و نتیجۀ آن در قالب نقشه‌های تخیلی و جغرافیای فانتزی از سرزمین‌های ناشناخته و ساکنان وحشی آنها، هنوز در موزه‌های معتبر دنیا، قابل مشاهده است.در میانۀ نیمۀ دوم قرن بیستم، کمتر کسی گمان داشت که…

مجتبی مقصودی:داعش نتیجه فقدان دولت-ملت در خاورمیانه عربی

مجتبی مقصودی:داعش نتیجه فقدان دولت-ملت در خاورمیانه عربی

مذهب حرف اول و آخر را در یارگیری‌ها و نزاع‌های این جوامع می زند. دکتر مجتبی مقصودی رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی معتقد است گام‌هایی برای عبور و خروج از این وضعیت برداشته شده است، اما کافی نبوده است، چرا که غیریت سازی‌های ایدئولوژیک و دینی امکان تعامل و کنار…

نگاهی به رویه تلویزیون در ساخت سریالهای تاریخی

نگاهی به رویه تلویزیون در ساخت سریالهای تاریخی

باد، سال‌های مشروطه، کیف انگلیسی و مشتی پوچ نامه دیگر از جمله سریال هایی هستند که با سرمایه ملت ایران و در پرتو همکاری دو گروه ناآگاه و آگاه و همفکر با یکدیگر ساخته شده اند. گروه ناآگاه کسانی هستند که همچنان در توهم بازتولید تمدنهای گذشته سیر می کنند و…