دمکراسی خواهی در داخل میهن/در پاسخ مجید محمدی

دمکراسی خواهی در داخل میهن/در پاسخ مجید محمدی

 است و ربطی به دین و مذهب هم ندارد و چه بسیارانند سربازان ایرانی باغیرت که از ادیان و مذاهب متفاوت بودند و طی 8 سال جنگ از آب و خاک ایران، دفاع کردند و نیازی هم به ادبیات ایدئولوژیک نداشتند؛ عشق شان حرمت خاک پاک وطن شان بود و…

نه فدرالیسم نه انحلال کشور

نه فدرالیسم نه انحلال کشور

 سعید سکویی، علی رضا نوری زاده و بسیاری دیگر از این دست از افراد هستند. وجه مشترک این عده صحبت کردن در خصوص طیف گسترده ای از مسائل و حوزه هایی که است که لزوما در خصوص آن تخصصی ندارند و اتفاقا ویژگی این عده نیز صحبت کردن از موضع…