توصیف منزلت سیاسی-اجتماعی «آذری ها» از زبان سفیر ایران در باکو

توصیف منزلت سیاسی-اجتماعی «آذری ها» از زبان سفیر ایران در باکو

المللی «آذربایجانیم» پیرامون این که "شهروندان استان های آذری چه قدر در صحنه علمی و دولتی کشور نقش دارند و در کدام بخشها پیشرفت بدست آورده اند؟" به این نشریه گفت:در ایران آذری ها نقش مهمی در مدیریت و توسعه کشور دارند. چهار وزیر کابینه و 28 نماینده مجلس شورای…

محسن پاک آئین: رابطه ای با پ.ک.ک نداریم

محسن پاک آئین: رابطه ای با پ.ک.ک نداریم

با ترکیه استراتژیک است و خواست ما همواره این بوده که در ترکیه ثبات و امنیت حاکم باشد.وی با تأکید بر اینکه ایران با «پ.ک.ک.» ارتباط نداشته و حمایت از تروریسم به طور کلی مخالف با بینش‌های انقلاب اسلامی می‌باشد، انتشار این قبیل اخبار را بخشی از سیاست رسانه‌ای غرب…