قفقاز را دریابیم،به مناسبت یکصدمین سال سقوط حکومت مستعجل مساوات/ برهان حشمتی

قفقاز را دریابیم،به مناسبت یکصدمین سال سقوط حکومت مستعجل مساوات/ برهان حشمتی

امروز یکصدمین سالروز  واقعه ای است که طی آن در 27 آوریل 1920 ، اراضی  موسوم به جمهوری آذربایجان داوطلبانه به ارتش سرخ شوروی تحویل داده شد. این روز در تقویم رسمی جمهوری آذربایجان به عنوان روز سقوط "جمهوری خلق آذربایجان" ( یا جمهوری دموکراتیک آذربایجان) ثبت شده است. یکصد…