محمد امین رسولزاده در خدمت آلمان نازی

محمد امین رسولزاده در خدمت آلمان نازی

حزب مساوات به رهبری رسولزاده و فتحعلی خان خویسکی پس از ائتلاف با حزب عدم مرکزیت ترک، موفق شد در 1918 یک دولت مستعجل به پایتختی گنجه تاسیس کند. عمر این جمهوری که فقط ظاهری از حکومت داشت، حدود یک سال بود و در دوره آشوب جنگ جهانی اول و…

یک نامه از محمد امین رسولزاده/ کاوه بیات

یک نامه از محمد امین رسولزاده/ کاوه بیات

اگرچه محمدامين رسول زاده (1884-1954) بيشتر به عنوان يكي از رجال برجسته قفقاز كه نقش مهمي در تأسيس جمهوري آذربايجان ايفا كرد شهرت دارد ولي نام و نشان او در تاريخ معاصر ايران نيز مهم و درخور توجه است. رسول زاده پس از آن كه در يك مرحله از نهضت…