قتل عام خوی توسط ترکان عثمانی/محمدامین ریاحی

قتل عام خوی توسط ترکان عثمانی/محمدامین ریاحی

  بعد از صلح قصرشیرین در سال 1049 قمری میان شاه صفی و سلطان مراد چهارم، به مدت نزدیک به 90 سال، حمله ای از طرف عثمانیها صورت نگرفت. در این مدت زخمهای خوی ازکشتارها و ویرانگریهای ترکهای عثمانی، مخصوصاً قتل‌عام و تخریب خوی به دست مراد چهارم در 1045…